NewBooks2006

Friday, February 10, 2006

English books

The Turn of the Ermine - An Anthology of Breton Literature
by Jacqueline Gibson and Gwyn Griffiths

Traditional Spooncarving in Wales
Welsh Slate Craft
Circular walks around Beddgelert
Anglesey Churches
Fron-Goch and the birth of the IRA

Welsh Ships and Sailing Men
Coastline
Ring the Bell in the Gaols of Brecon
Rugby Trip Stories

Dewi the Dragon
Welsh Dictionary & Phrasebook
A Shorter Welsh Dictionary
For further information contact / Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth
siopybont@yahoo.com
Back / Nôl http://siopybont.blogspot.co.uk

Llyfrau oedolion

Crefftwyr Llechi
Llwyau Traddodiadol
Pybcrol Llenyddol Caernarfon
Anturio yn Eryri
Ffawd Cywilydd a Chelwyddau
Llyfr Newydd o Eiriau Gwynfor
Glas
Creiriau'r Cartref
Esgyrn Bach
For further information contact / Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth
siopybont@yahoo.com

Back / Nôl http://siopybont.blogspot.co.uk
Llyfr Mawr y Plant - Goreuon y Pedair cyfrol
Tân ar groen
Helpwch Eich Plentyn - Taclo'r Treigladau
Help Your Child - Mastering Mutations

Gwlad y Rwla


Yr un oed â bawd fy nhroed
Brenhines Ddu
Dwli Domino gêm
Dyma Fo! Dyma Fe! gêm
Fy Llyfr Swyddi Cyntaf / My First Jobs Board Book
Mae' llyfr bordyn hwn yn rhan o gyfres o lyfrau gair a llun sy'n datblygu geirfa a sgiliau llythrennedd cynnar.
This board book is part of a complete preschool library of picture-and-word books to develop vocabulary and early literacy skills.
Llyfrau bordyn cyntaf eraill / Other first board books
Geiriau Croes / Opposites
Amser / Time
Geiriau / Words
Lliwiau / Colours
Rhifau / Numbers
Pris / Price £4.99

For further information contact / Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth
siopybont@yahoo.com


In Association with Amazon.co.uk


Back / Nôl http://siopybont.blogspot.co.uk/